energia pre váš hospodárnejší život

Team Konomet ponúka riešenia v oblasti technologických činností pre odvetvia energetiky ( TÚV, ÚK, SV ) a plynárenského priemyslu, priemyselné a domové plynovody.

Produkty

Technologické zariadenia pre oblasť energetiky

 • návrhy, projektovanie dodávky a montáž  v oblasti
 • priamo vykurované ohrievače vody (TÚV) na zemný plyn a propán bután
 • objektové výmenníkové stanice pre vykurovanie a prípravu TÚV v bytových domoch
 • priemyselné výmenníkové stanice pre vykurovanie, klimatizáciu a prípravu TÚV
 • tlakovo závislé výmenníkové stanice
 • tlakovo nezávislé výmenníkové stanice
 • doplňujúce riešenia & príslušenstvo a súvisiace technológie pre zdroje tepla, rozvody plynu a palivové hospodárstva pre plynné, kvapalné a pevné paliva
 • dodávky a montáž plynových spotrebičov  bez obmedzenia výkonu
 • návrhy, projektovanie, dodávky a montáž technológii a systémov MaR
 • dodávky, montáž, opravy tlakových nádob stabilných skupiny A a B
 • dodávky, montáž, opravy kotlov V. a IV. Triedy
 • dodávky a montáž NTL a STL párnych kotlov V. a IV. triedy pre výrobu technologickej páry
 • dodávky a montáž vyvíjačov páry pre výrobu technologickej páry 
 • dodávky, montáž opravy NTL  a STL plynovodov s médiom zemný plyn a Propán - bután
 • dodávky, montáž, opravy regulačných staníc  tlaku a plynu so vstupným tlakom do 400 kPa
 • poradenská a konzultačná činnosť vzťahujúca sa k všetkým produktom činnosti
 • dodávky a montáž kogeneračných jednotiek
 • dodávky a montáž domových rozvodov plynu z kovových a nekovových materiálov
 • realizácia zemných tepelných sietí z predizolovaných potrubí troch európskych výrobcov s médiom para, horúca voda, teplá voda, studená voda
 • vykurovanie a klimatizácia veľkopriestorových priemyselných objektov pre výrobu a skladovanie
 • sálavé vykurovanie veľkopriestorových obchodných priestorov supermarketov
 • realizácia a uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • dodávka a montáž čerpacích staníc, hydrofobných   staníc pitnej a úžitkovej vody
 • vodoinštalatérske činnosti v objektoch  aj mimo nich z kovových a nekovových materiálov

KONOMET s.r.o.
Michalovská 43
040 11 Košice
Slovenská republika


tel.: +421 55 6857 182
fax: +421 55 6857 182
e-mail: info@konomet.sk