energia pre váš hospodárnejší život

Team Konomet ponúka riešenia v oblasti technologických činností pre odvetvia energetiky ( TÚV, ÚK, SV ) a plynárenského priemyslu, priemyselné a domové plynovody.

Produkty

Alternatívne zdroje energie

  • dodávky a montáž tepelných čerpadiel a solárnych systémov
  • tchnológie využitia biomasy (teplo, elektrina)
  • návrhy, projektovanie, výstavba kotolní na spaľovanie biomasy vrátane dodávok komponentov súvisiacich technológií
  • poradenstvo pri výrobe a spracovaní biomasy do podoby vhodnej na jej energetické využitie spaľovaním
  • dodávky a montáž kotlov na pyrolytické spaľovanie dreva do tepelného výkonu 100 kW

KONOMET s.r.o.
Michalovská 43
040 11 Košice
Slovenská republika


tel.: +421 55 6857 182
fax: +421 55 6857 182
e-mail: info@konomet.sk