energia pre váš hospodárnejší život

Team Konomet ponúka riešenia v oblasti technologických činností pre odvetvia energetiky ( TÚV, ÚK, SV ) a plynárenského priemyslu, priemyselné a domové plynovody.

Produkty

Služby v oblasti energetiky a teplárenstva

 • revízie, skúšky tlakových a plynových zariadení
 • odborné prehliadky kotolni podľa vyhl.č.25/1984 Zb.
 • spracovanie prevádzkových dokumentácii pre kotolne a výmenníkové stanice
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacích systémov termostatizácie vykurovacích objektov
 • optimalizácia vykurovacích sústav pri zmene počtu pripojených odberateľov tepla a TÚV
 • výkon správy a obsluhy kotolní a OST s vedením prevádzkových dokumentácií a energomanažmentom

Poradenské centrum
Poradenské centrum poskytuje informácie v nasledujúcich oblastiach:

 • Energetické úspory
  • znižovanie energetickej náročnosti objektov
  • znižovanie nákladov na vykurovanie, na teplú úžitkovú vodu

 • Implementácia alternatívnych zdrojov energií a technológií
  • solárne kolektory
  • tepelné čerpadlá
  • riešenia v oblasti využívania biomasy

KONOMET s.r.o.
Michalovská 43
040 11 Košice
Slovenská republika


tel.: +421 55 6857 182
fax: +421 55 6857 182
e-mail: info@konomet.sk