energia pre váš hospodárnejší život

Team Konomet ponúka riešenia v oblasti technologických činností pre odvetvia energetiky ( TÚV, ÚK, SV ) a plynárenského priemyslu, priemyselné a domové plynovody.

Referencie spoločnosti

V oblasti energetických služieb spolupracujeme so spoločnosťami Raden, s.r.o. v súčasnosti Dalkia, TEHO, Energyco, Hydroma.
Medzi ďalších slovenských partnerov môžeme zaradiť spoločnosti Alfa Laval Slovakia, Heineken Slovensko, Kovosipox, Zastrova, VOP Moldava n.B., VSH Turňa n.B., KBM, Slovnaft, Strojzvar BaP, Porsche Slovakia, Regada, Hevhetia, Evotech, Itap, Vulkmont.

Plyn 1
Polícia Južná trieda
SAD KE
Škola Barca
Spoločenský pavilón

KONOMET s.r.o.
Michalovská 43
040 11 Košice
Slovenská republika


tel.: +421 55 6857 182
fax: +421 55 6857 182
e-mail: info@konomet.sk