energia pre váš hospodárnejší život

Team Konomet ponúka riešenia v oblasti technologických činností pre odvetvia energetiky ( TÚV, ÚK, SV ) a plynárenského priemyslu, priemyselné a domové plynovody.

Produkty

Team Konomet ponúka riešenia v oblasti technologických činností pre odvetvia energetiky ( TÚV, ÚK, SV ) a plynárenského priemyslu, priemyselné a domové plynovody.

Čo sme schopný ponúknuť :

1. Projektovanie, výroba a montáž technologických zariadení pre povrchovú úpravu vrátane technologických hál ( lakovne, striekacie kabíny ) poradenstvo a inžiniering v danej oblasti.
2. Projektovanie a montáž zariadení na znižovanie prašnosti pri doprave sypkých materiálov.
3. Opravy a riadenie prác a výstavba vyhradených technických zariadení v rozsahu.
4. Zváračské práce v uvedenom rozsahu.

Team sa skladá z inžinierov a vyškolených špecialistov , ktorý sú schopný navrhnúť a zrealizovať to najvhodnejšie riešenie a produkt, ktorý pomôže vyriešiť problémy a zjednodušiť prácu.

Okrem konzultácie firma KONOMET disponuje pracovnou silou, ktorá je schopná zabezpečiť všetky údržbárske a inštalačné práce aj na dlhšie obdobie.

KONOMET s.r.o.
Michalovská 43
040 11 Košice
Slovenská republika


tel.: +421 55 6857 182
fax: +421 55 6857 182
e-mail: info@konomet.sk